Den danske historie kort

        Den Danske Delegation

Sankt Lazarusordenens historie i Danmark er meget kort.Før 2012

Er danske borgere, der er blevet optaget i Ordenen, blevet optaget i

Svenske Afdelinger..21.03.2012

Oprettes Den Danske Delegation som selvstændig

national jurisdiktion og danske medlemmer fra de Svenske

Afdelinger overføres hertil.12.05.2012

Ved Riksinvestitur i Stockholm modtager Den Danske Delegation sin Ordensfane (hvid dug med grønt kors og Dannebrog i øverste venstre hjørne) som gave fra vore svenske brødre.Foråret 2013

Modtager Den Danske Delegation en Dannebrogsfane fra

Danmarkssamfundet.27.05.2013

Ved Riksinvestitur i Göteborg præsenteres Dannebrogsfanen for første gang i et faneoptog sammen med den Svenske fane og Ordensfanerne fra Afdelingerne.28.09.2013

Afholdes Ordenskapitel (Rikinvestitur) for første gang i København, med deltagelse af 44 personer fra Norge, Sverige og Danmark.14.02.2014

Stadfæstes nationale danske vedtægter på årsmødet.