Sankt Lazarus Ordenen

        Den Danske Delegation

Vi har forsvaret den kristne tro og hjulpet trængende og nødlidende i mere end 900 år.


Ordenen grundlagdes i år 1098 med det formål at pleje spedalske i Jerusalem.


For i 1100 tallet at kunne forsvare den kristne tro, blev ordenen også en militær Orden.


Lazarusordenens vigtigste opgave er fortsat at ”pleje” og hjælpe nødlidende. Begrebet

lazaret er opstået fra Lazarusordenen. Vort grønne kors er fortsat symbol for apoteker i mange lande.


I dag er vi en økumenisk organisation (økumeni = fællesskab for kristne trossamfund) for såvel kvinder som mænd, som med baggrund i ridderlige dyder og et stærkt kammeratskab fortsætter traditionen med at hjælpe trængende og nødlidende.


Sankt Lazarusordenen i Danmark er upolitisk organisation, uafhængig af religiøse samfund,

men et fællesskab, der med baggrund i kristne værdier udfører frivilligt arbejde.